Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Daru's-Sunne kitaplarını kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Sitemizden perakende kitap satışı yapılmamaktadır.

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi29 Haziran 2010 Salı

Neden Suretlere Karşıyız?

NEDEN SURETLERE KARŞIYIZ?
 Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukâbâdî
Pdf formatında okumak veya indirmek için BURAYA tıklayınız

28 Haziran 2010 Pazartesi

İtikaf Hükümlerinde Orta Yol

İtikâf Hükümleri

Te'lif: Ali Hasen el-Halebi
Tercüme: Ebu Umer/Ebu Muaz
(Kitabı okumak veya indirmek için başlık linkine tıklayınız)

20 Haziran 2010 Pazar

Kıyas hakkında bir soru ve cevabı

Sıkça sorulan konulardan olması hasebiyle Daru's-Sunne Forum'unda sorulan bir soru için cevabımı burada
 nakletmem gerekti:

19 Haziran 2010 Cumartesi

Selefiler ve Tasavvufçuların Görüşleri Kitabına Reddiye

Ali Hoşafçı'nın: Selefiler ve Tasavvufçular'ın Görüşleri Kitabına Reddiye
Hazırlayan: Ebu Sa'd el-Almanî
Takdim ve Gözden Geçirme: Ebu Muaz Seyfullah Erdoğmuş
Link: Selefiler ve Tasavvufçuların Görüşleri Kitabına Reddiye

12 Haziran 2010 Cumartesi

İbn Teymiyye'nin Mezhep Hakkındaki Görüşü

Şeyhulislam İbn Teymiyye Rahimehullah’ın Mezhep Taklidi Hakkında İki Fetvası


Tercüme: Ebu Muaz

11 Haziran 2010 Cuma

Yalancı Şahit Olmaktan Sakın!

Yalancı Şahit Olmaktan Sakın!


Ebu Muaz Seyfullah Erdoğmuş

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)