Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

21 Şubat 2021 Pazar

Maske, Aşı, Çipli Kimlik Dayatmaları Yapan Müşriklere Karşı Tavır

 Zuhruf suresi 87-89. ayetlerinin tefsirinde güncel şirk dayatmaları karşısında uyarılar

dinlemek için tıklayın

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)