Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

10 Nisan 2012 Salı

Kadın-Erkek Karışık Eğitim Yapan Üniversitede Okumanın Hükmü


İngiltere’den Ebu Muhammed Abdullah eş-Şumeyri’inin sorusu: “Babam beni birçok fitnelerin bulunduğu ve kadın-erkek karışık eğitim yapılan üniversitede okumaya zorluyor. Ne yapmalıyım? Allah size bereket versin.”

Şeyh Yahya el-Hacuri’nin cevabı: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Halık’a isyan olan konuda mahluka itaat yoktur” buyurmuştur.
Fetva tarihi: 29.04.2010
Link: http://www.sh-yahia.net/show_fatawa_167.html

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)