Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

10 Nisan 2012 Salı

Video İle Davette Bulunan Fesadcılar Hakkında Fetva


14.02.2007 tarihli fetva:

Soru: “Değerli şeyh Yahya b. Ali el-Hacuri! Allah seni hıfzeylesin. Burada Haşid beldelerinden Humr şehrinde kadınlar için bir okul var. Bu okulda öğretmenler kadınlara haftalık olarak video kaydıyla ders veriyor. Bu video kayıtlarında sakalı traşlı ve pantolon giymiş erkekler var ve tesettürsüz kadınlar arasında konferans veriyorlar. Kadınlar da bu videoya bakıyor! Sizden bu konuda cevap vermenizi ve delillerle açıklamanızı rica ediyoruz. Allah size hayırlı karşılık versin.Cevap: “Bu, istikamete değil, fitneye davet etmektir! Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Mü'min erkeklere söyle de, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar ve mahrem yerlerini korusunlar, bu, onlar için daha temizdir. Şüphe yoktur ki Allah, onların ne yaptıklarından hakkıyla haberdârdır. Mü'min kadınlara da söyle: Onlar da gözlerini haramdan sakınsınlar ve İffetlerini (zinadan) korusunlar.” (Nur 30-31)

Burada, kadınların yabancı erkeklere bakması fitnesi vardır. Kadınlar bu ayette bakışlarını kısmakla emrolunmuşlardır. Burada delillere muhalefet vardır. Bu delillerden birisi işte bu ayettir. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “O’nun emrine muhalefet edenler, başlarına bir belânın gelmesinden, yahut acı bir azaba uğramaktan sakınsınlar” (Nur 63)

Buradaki fitnelerden birisi de ruh taşıyan canlıların resimlerini evlere sokmaktır. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem: “Melekler içinde köpek veya suret bulunan bir eve girmezler” buyurmuştur. Yine: “Yok etmedik bir suret bırakma” buyurmuştur.

Fitnelerden bir diğeri o kadınların konferans veren adamın şeklini ve giyimini onaylamalarıdır. Halbuki bu şekil ve giyim kafirlerin taklididir. Burada kalple dahi olsa münkere karşı çıkılmamaktadır! Bu büyük bir tehlikedir. Muslim’in Ebu Said el-Hudrî radıyallahu anh’den rivayet ettiği hadiste Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “İçinizden her kim bir münker görürse eliyle değiştirsin, buna gücü yetmezse diliyle, buna da gücü yetmezse kalbiyle karşı çıksın. Bu da imanın en zayıfıdır.” Diğer rivayette: “Bundan ötesinde artık hardal danesi kadar iman yoktur” buyrulmuştur.

Böylece bu davetin sedâd’a (doğruluğa) değil, fesâda davet olduğu anlaşılmıştır. Buna davet eden kimse günahkardır. Zira Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Bunu da, kıyamet günü, kendi günâhlarını tam olarak, bilgisizce saptırdıklarının günâhlarını da kısmen yüklenmek için söylerler. Bilesiniz ki, yüklendikleri ne kötü bir şeydir.” (Nahl 25) Hakkın kendisine ulaşmasından sonra batılda ısrar ederek bu davete devam edenler günahkardırlar. Zira Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Kendisine Rabbının âyetleri hatırlatılıp da sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zâlim kim vardır? Biz suçlulardan elbette intikam alacağız.” (Secde 22) Allah yardımcımız olsun.”

Şeyh Yahya el-Hacuri


Tercüme: Ebu Muaz

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)