Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

29 Kasım 2017 Çarşamba

Sigara İçerken Besmele Çekilir mi?

Şuuraltında sigaranın zararlı, haram veya mekruh olduğu düşüncesi yer etmiş bazı kimseler, sigara içerken besmele çekmek ve içtikten sonra Allah’a hamd etmek konusunu öne sürerek bunun mümkün olmadığını iddia ediyorlar. Sigaranın mubahlardan ve Allah’ın nimetlerinden olduğuna dair açıklamalar daha önce geçmiştir. Bundan dolayı şüphe olarak öne sürülen bu tereddüte bir mahal yoktur. Yine de tereddüt edenler için şu rivayeti aktarmakla yetinelim:
Kays b. Ebi Hazım rahimehullah dedi ki: “Halid b. el-Velid radiyallahu anh şöyle dedi:
لَقَدِ انْدَقَّتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ فَلَمْ يَبْقَ فِي يَدِي إِلَّا صَفِيحَةٌ يَمَانِيَةٌ، وَأُتِيَ بِالسُّمِّ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: السُّمُّ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، فَشَرِبَهُ
“Mu’te günü elimde dokuz kılıç parçalandı. Elimde yalnızca Yemen işi bir kalkan kalmıştı.” Ona zehir getirilince:
“Bu nedir?” dedi.
“Zehirdir” dediler. Bunun üzerine Halid radiyallahu anh “Bismillah” dedi ve onu içti.” Diğer rivayette: “Zehir ona bir zarar vermedi” ziyadesi vardır.[1]
"Her zarar veren şeyin haram olduğu"nu iddia eden sonraki kelamcı fakihlerin aksine, Seyfullah Halid b. el-Velid radıyallahu anh, aslen zararlı ve öldürücü olan zehiri besmele çekerek içmiştir! Şu halde insan sağlığına pek çok faydaları olan ve dinde haramlığına ya da mekruhluğuna hiçbir delil bulunmayan sigarayı içerken besmele çekmeye kim, neden karşı çıkar? 


[1] Buhârî ve Muslim’in şartlarına göre sahih. Ahmed, Fadailu’s-Sahabe (1481-82, 1478) Taberânî (4/105-106) Ebû Ya'lâ (13/141) İbn Ebî Şeybe (6/548) İbn Sa’d (5/40) Ebu Nuaym Delailu’n-Nubuvve (358) Ebu Nuaym Tıbbu’n-Nebevi (569) İbn Asakir Tarihu Dimeşk (16/252) İbnu’l-Adim Bugyetu’t-Taleb (7/3152)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)