Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Öne Çıkan Yayın

Selefî Davet İle Tekfirci İşid Arasındaki Açık Farklar

Selefî Davet İle Tekfirci İşid Arasındaki Açık Farklar * Makale sahibi isminin yayınlanmasını istememiştir. Tercüme Eden: Ebu Muaz el...

1 Ocak 2014 Çarşamba

Camiu's-Sagir 1. Cild Sıhhat Değerlendirmesi

Serhat Yayınları tarafından yayınlanan Camiu's-Sagir Tercümesi 1. cildinin hadislerinin sıhhat değerlendirmeleri.
Şeyh el-Elbânî'nin Sahihu ve Daifu Camii's-Sagir kitabından istifadeyle hazırlayan: Abdullah el-Curcî
 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)