Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Daru's-Sunne kitaplarını kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Sitemizden perakende kitap satışı yapılmamaktadır.

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi4 Mayıs 2012 Cuma

Fakir Kimsenin ikinci Evlilik Yapması


Şeyh Muhammed el-İmam Hafazahullah’a soruldu

Soru: Fakir bir kimsenin kendisi hakkında zinadan korkması halinde ikinci evlilik yapması caiz midir?Cevap: Kendisi hakkında zinadan korkan fakir kimse için bu caizdir. Rızkı az da olsa Allah Azze ve Celle onu rızıklandırır. Allah Azze ve Celle kulların rızıklarına kefildir. Şöyle buyurmuştur: “Fakir olmaları halinde Allah onları fazlıyla zengin kılar” Bu, fakir olduğu halde evlenen hakkındadır. Fakir olsalar dahi Allah onları lütfuyla zengin kılar. Eğer ikinci evlilik yapmak ona zor gelirse iffetli olmalı ve harama bakmaktan uzak durmalı, nefsiyle cihad etmelidir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Evlenme imkanı bulamayan Allah kendisini lütfuyla zengin kılana kadar iffetli olsun” Nikahında olan helal eşi ile yetinsin. Yardım istenecek olan Allah’tır.

03.Cemadiyessani 1433

Kaynak: http://www.sh-emam.com/show_fatawa.php?id=436

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)