Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Daru's-Sunne kitaplarını kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Sitemizden perakende kitap satışı yapılmamaktadır.

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi8 Ağustos 2017 Salı

Köpeğin Salyası Necis Midir?

         Soru:
“Es-selamu aleykum. Köpeğin salyası necis midir? Köpek elbisemizi yaladığı zaman elbiseyi  yıkamak gerekir mi?”
Cevap:
Aleykum selam ve rahmetullah.
Köpeğin içtiği kabın dökülmesi, sonra yedi defa yıkanması emredilmiştir.  Bunu Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet etmiştir. Buna rağmen, salyasının necis olduğunu gösteren sarih bir delil sabit olmamış, köpeğin yaladığı elbiseyi yıkamak hakkında bir emir gelmemiştir.
İbn Ömer radiyallahu anhuma şöyle demiştir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında köpekler mescide bevleder, orada gelip giderler, bundan dolayı üzerine bir şey dökmezlerdi.” (Buhârî 174, İbn Huzeyme 300, İbn Hibbân 1656 Ahmed 2/70 Ebû Dâvûd 382. İbn Hibbân’ın isnadı Muslim’in şartına göredir.)
Nitekim naslarda av köpeklerinin kendisine yemek için tuttuğu av ile sahibi için tuttuğu av arasında ayrım gözetilmiştir. Allah Teala şöyle buyurmuştur:

Kendilerine avcılığı öğrettiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarını da yeyin ve üzerine Allah'ın adını anın” (Maide 4)
Adiy b. Hâtim radiyallahu anh'den: “Dedim ki:
“Ey Allah'ın Rasulü! Ben besmele çeke­rek köpeğimi (avlamaya) gönderiyorum.” Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
Besmele çekerek köpeğini gönderdiğinde eğer yakalayıp onu öldürür ve yerse, onu sakın yeme! Çünkü o, kendisi için yakalamıştır..” (Ahmed 4/379, Buhârî 5475, Muslim 1929)
Bu sebepten, köpeğin içmek için yaladığı kabı, başka şeylere kıyaslayanların (Şafiilerin) bu kıyasları, kıyası kabul edenler indinde dahi (köpeği ve salyasını necis görmeyen Malikiler indinde) geçersiz bir kıyas maa’l-farıktır.  
Allah en iyi bilendir.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)