Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi3 Ocak 2018 Çarşamba

İlim Meclisine Sarıksız Katılmak Uygun Değildir


Abdulaziz b. Abdillah el-Uveysî dedi ki: “Malik b. Enes rahimehullah şöyle dedi:
لَا يَنْبَغِي أَنْ تُتْرَكَ الْعَمَائِمُ، وَلَقَدِ اعْتَمَمْتُ وَمَا فِي وَجْهِي شَعْرَةٌ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَجْلِسِ رَبِيعَةَ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ رَجُلًا مُعْتَمًّا وَقَالَ مَالِكٌ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ دَخَلَ هَذَا الْمَسْجِدَ ذَاتَ يَوْمٍ بِغَيْرِ عِمَامَةٍ، قَالَ: فَسَبَّنِي أَبِي سِبَابًا شَدِيدًا، قَالَ: فَقَالَ لِي: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَذْكُرَ سِبَابَهُ إِيَّايَ، وَقَالَ: أَتَدْخُلُ الْمَسْجِدَ مُنْحَسِرًا لَيْسَ عَلَيْكَ عِمَامَةٌ، قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَمَائِمُ وَالِانْتِعَالُ مِنْ عَمَلِ الْعَرَبِ الْمَاضِينَ لَا تَكَادُ تَعْمَلَهُ الْأَعَاجِمُ
“Sarıkların terk edilmesi uygun değildir. Ben yüzümde tüy bitmemişken sarık sarardım. Rebia b. Abdirrahman’ın meclisinde otuz küsür kimseyi sarıklı gördüm. Abdulaziz b. el-Muttalib bana şöyle haber verdi:
“O, bir gün mescide sarıksız olarak girince babası kendisine çirkin bir şekilde sövmüş. Dedi ki:
“Burada onun bana sövdüğü kelimeyi zikretmek istemiyorum. Babam bana şöyle dedi:
“Mescide sarıksız olarak, başı açık mı giriyorsun?” Malik dedi ki:
“Sarıklar ve ayakkabılar arabın devam edegelen amelidir. Acemler bunları neredeyse hiç kullanmazlar.”[1]


[1] Sahih maktu. Veki Muhammed b. Halef Ahbaru Kudat (1/202) Hatib Camiu’l-Ahlaki’r-Ravi (893)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)