Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi29 Haziran 2015 Pazartesi

Kadınların Mesciddeki Derslerden İstifade Etmesi - Şeyh el-Elbânî


Şeyh el-Elbani’ye şöyle soruldu: “Kadının namazı evinde mi, yoksa yakınındaki mescidde mi kılması daha faziletlidir?
Cevap: Faziletli olanı kadının evinde namaz kılmasıdır. Ancak mescidde ders veya vaaz varsa kadının bundan istifade etmek için mescidde namaz kılması daha faziletli olur. Ama sadece namaza gelince, evinde kılması daha faziletlidir. Yani evinde kılması, mescidde cemaatle namaz kılmasından üstündür. Mescidde ders veya vaaz varsa o zaman mescidde kılması daha üstündür.”
Silsiletu’l-Hedyi ve’n-Nur Kaset no: 4 fetva no: 2 dakika: 11:01

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)