Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi12 Ocak 2015 Pazartesi

Bayramınız Mubarek Olsun Sözü Bid'at midir? - Şeyh Mukbil b. Hadi


Soru: Naslarda kutlamalarda meşhur olan “Bayramınız mübarek olsun” “her zaman hayırda olun” “Allah bizden ve sizden kabul etsin” gibi sözler gelmiş midir?
Şeyh Mukbil b. Hadi’nin cevabı: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’den bu konuda gelen bir şey bilmiyorum. Bu sözlerde bir sakınca yoktur. Bunların bid’at veya haram olduğunu söylemek doğru değildir.”
Kaynak: Fadaih ve Nasaih (s.87)
Tercüme: Ebu Muaz

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)