Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi12 Ocak 2015 Pazartesi

Suret Bulunan Para Taşımak Zarurettir - Şeyh Mukbil b. Hâdî


 ﻭﺣﻤﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻣﺤﺮّﻡ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺍﻟﻨّﺒﻲّ - ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠّﻢ - ﻣﻦ ﺻﻠّﻰ ﻭﻓﻲ ﻣﺨﺒﺎﻩ ﺻﻮﺭﺓ ﻓﺼﻼﺗﻪ ﺑﺎﻃﻠﺔ  ﺛﻢّ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺿﺮﻭﺭSoru: İnsanların geneli ceplerinde, üzerinde canlı sureti bulunan paralar olduğu halde namaz kılıyorlar. Bu şekilde namaz caiz midir?
Şeyh Mukbil b. Hadi rahimehullah’ın cevabı: Namaz sahihtir. Canlı sureti taşımak her vakit haramdır. Lakin Nebî sallallahu aleyhi ve sellem: “Cebinde suret bulunanın namazı batıldır” buyurmamıştır. Hem bu paraları taşımak zaruretten sayılır. Çünkü iş (yönetim) ehli olmayanlara verilmiştir ve insanlar üzerinde suret bulunan paraları taşımaya mecbur edilmiştir. Bu paraları taşımak zaruretten sayılır.”

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)