Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

4 Mayıs 2020 Pazartesi

Toplu Halde Zikir Hakkında

Soru: “Hocam; aşağıda belirttiğim hadisi, toplu zikir yapmaya delil gösteriyorlar.  Bu hadisin sıhhati ve toplu zikir yapmaya delil olup olamayacağı hakkında  sizin görüşünüz nedir?”
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا  إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ وَعُبَادَةُ بْنُ  الصَّامِتِ حَاضِرٌ يُصَدِّقُهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ غَرِيبٌ؟ يَعْنِي أَهْلَ  الْكِتَابِ فَقُلْنَا لَا يَا رَسُولَ اللهِ فَأَمَرَ بِغَلْق الْبَابِ وَقَالَ ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ وَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَرَفَعْنَا أَيْدِيَنَا سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللهُمَّ  بَعَثْتَنِي بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ وَأَمَرْتَنِي بِهَا وَوَعَدْتَنِي عَلَيْهَا الْجَنَّةَ وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ثُمَّ قَالَ أَبْشِرُوا فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ
Cevap: Bu rivayet toplu halde cehrî zikir yapanların tutundukları delillerdendir. Tercümesi şu şekildedir: Şeddad b. Evs ve Ubade b. es-Samit radıyallahu anhuma’ dediler ki: “Biz Nebî aleyhisselam’ın yanında iken buyurdu ki:
Aranızda yabancı var mı?” Yani Ehl-i kitaptan kimse var mı diye kastediyordu. Biz: “Hayır ey Allah’ın rasulü!” dedik. Bunun üzerine kapının kapatılmasını emretti ve buyurdu ki:
Ellerinizi kaldırın ve La ilahe illallah deyin” Biz de ellerimizi bir müddet kaldırdık. Sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem elini indirdi ve buyurdu ki;
 Allah’a hamd olsun. Allah’ım! Şüphesiz beni bu kelime ile gönderdin, bununla emrolundum, bununla bana cenneti vaad ettin. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin” Sonra buyurdu ki:
 Müjdelenin! Şüphesiz Allah sizi bağışladı.”[1]
Bu rivayet zayıf olup delil olamaz. İsnadında Raşid b. Davud es-San’anî tek kalmıştır. Onun hakkında Yahya b. Main ve Duhaym; “Sika/güvenilir” derken, Buhari; “Fîhi nazar/şüpheli” demiştir. İmam Buhârî cerh lafzını güvenilir olmayan ve itham edilen, metruk raviler hakkında kullanır. Darekutni; “Zayıftır, onunla delil getirilemez” der.[2] 
Böyle bir durumda cerh, ta’dilden önceliklidir. Hadis zayıftır. El-Elbani ve Şuayb el-Arnaut gibi muasır muhakkikler de zayıf olduğunu belirtmişlerdir.
Bununla birlikte hadis şayet sahih olsaydı toplu halde zikretmeye değil toplu halde duada elleri kaldırmaya delil olurdu. Zira ellerin kaldırılmasının söylenmesi dua içindir.


[1] Zayıf. Ahmed (4/124) Hâkim (1/679) Taberani Musnedu’ş-Şamiyyin (2/157-8) Taberani Mucemu’l-Kebir (7/289) Bezzar (7/157, 8/407) ed-Dulabi el-Esma ve’l-Kuna (500) İbn Asakir Tarih (17/446) İbn Receb Camiu’l-Ulum ve’l-Hikem (s.398) Leknevi Sibaha (s.57) el-Elbani Daifu’t-Tergib (924)
[2] İbn Hibban es-Sikat (6/302) Zehebi Mizan (3/55) Zehebi el-Kâşif (1/388) Zehebi el-Muğni (2066) Mizzi Tehzibu’l-Kemal (9/7) İbn Hacer Tehzibu’t-Tehzib (3/195)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)