Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Daru's-Sunne kitaplarını kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Sitemizden perakende kitap satışı yapılmamaktadır.

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi5 Nisan 2014 Cumartesi

Mikrofon ve Hoparlör İle Kur'an Okumak


Fetva: Salih b. Abdillah el-Bekrî
Tercüme: Ebu Muaz
Soru: Mikrofon ve hoparlör ile namaz kılmanın ve vitirdeki duada ziyade yapmanın hükmü nedir?
Cevap: Şeyh el-Elbani şöyle derdi: “Bu bid’attir ve her bid’at sapıklıktır. Mikrofon ile Kur’an okumak bid’attir. Bunda birçok kötülükler vardır.” Şeyh İbn Useymin rahimehullah bunun on ikiden fazla kötülüğünü saymış ve “Caiz değildir” demiştir.
Şeyh Muhammed b. İbrahim ve Şeyh Fevzan şöyle dediler: “Bunu yapan ancak riya (gösteriş) ve sum’a (duyurma) için yapar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Kim gösteriş yaparsa Allah onu göstertir kim de duyurmaya çalışırsa Allah onu duyurtur” buyurmuştur. Buhari ve Muslim rivayet etmişlerdir.
İbn Sirin bir defasında insanlara namaz kıldırmak için öne geçti. Sonra: “İnsanların benim sizin en faziletliniz olduğumu zannetmelerinden korkarım” dedi ve geri çekildi. Sen bütün insanlara duyurmak istiyorsan bu bir fitnedir. Bazı bölgelerde bir şahsa: “Allah’tan kork ve eziyet etme. Sesin yükseltilmesiyle insanlara eziyet ettin” denilir. Birisine de: “Kadınlar senin sesinin güzel olduğunu söylüyorlar” der. Kadınların onun sesinin güzel olduğuna şahitliği ve onlara sesini duyurmak istemesi o adam üzerinde ittifak etmelerine delil sayılmıştır! Allah’tan selamet dileriz. Bu caiz değil, haramdır. Bunun birçok delillerinden birisi olarak Ebu Said el-Hudrî radıyallahu anh’ın şu rivayeti yeter: “Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kur’an okurken sesinizi birbiriniz üzerine yükseltmeyin. Hepiniz rabbinize seslenmektesiniz.” Sen okursun, kadın da evinde okur. Sen (hoparlörden) okursun, bir başkası da diğer bir mescidde okur. Yahut evinde hasta olan insan vardır. Okumasını karıştırır.
Vitirdeki duada yapılan ziyadelere gelince, eğer Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’den ve Ömer, Ubey, Ebu Hureyre radıyallahu anhum gibi sahabelerden sabit olan ziyade ise bunda sakınca yoktur. Ama bazı Mekke imamlarının yaptıkları gibi ziyadeler ise bunlar aşırılık ve abartıdır.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)