Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Daru's-Sunne kitaplarını kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Sitemizden perakende kitap satışı yapılmamaktadır.

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi4 Ekim 2014 Cumartesi

Dernekçilerle Çalışmak Caiz midir?


Fas’tan şöyle soruldu: “Ben bir uzmanlık dalında profesörüm. Bana hizipçi bir dernekten, öğrencilere ders vererek, üniversite öğrencilerini imtihanlara hazırlamam için bir teklif geldi. Onların bu taleplerine icabet etmem caiz midir?
Şeyh Abdulaziz el-Ber’î şöyle cevap verdi: “Dernekçilerle beraber çalışmanı tavsiye etmem. Dernekçiler, en iyi halde hizipçidirler. Size onlardan uzak durmanızı nasihat ederiz.”

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)