Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Daru's-Sunne kitaplarını kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Sitemizden perakende kitap satışı yapılmamaktadır.

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi7 Ekim 2014 Salı

Neden Bütün Fırkalar Selefi'lere Düşmanlık Ediyor?


Soru: “Neden bütün mezhep ve gruplar Selefi’lere düşmanlık ediyorlar?
Muhammed b. Ömer Bazemul’un cevabı: “Çünkü selefiler bid’atlerinde onlarla ittifak etmezler ve sünnete muhalefetlerini beyan ederler. Bu manada; “Biri dışında hepsi de ateştedir.” Denildi ki: “Ey Allah’ın rasulü, o biri hangisidir?” Şöyle buyurdu: “Benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu yolda olanlar” diğer rivayette “el-cemaattir” buyurdu."
Link: http://www.bazmool.net/fatawa/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%9F

mütercimin notu: Selefin menhecine sarılan hakiki selefilere düşmanlık edenler arasında kendilerini selefiliğe nisbet eden; Harici örgütleri; el-Kaide ve İşid mensupları ile onlara sözlü destekte bulunan Ebu Enes, Ebu Erva, Ubeydullah Arslan gibiler, mezhepçiliğe ve taklide çağıran Abdullah Yolcu, Ebu Zerka, Talha Bekret gibiler, oy kullanmaya, ihtilata/deyyusluğa, akıl oyunlarıyla sünnete muhalefete çağıran Ebu Said, Bayburdi, Abdulkadir Gürsever, Mesut Körpe, Bilgin Yalçın gibiler de vardır.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)