Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Daru's-Sunne kitaplarını kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Sitemizden perakende kitap satışı yapılmamaktadır.

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi17 Ağustos 2016 Çarşamba

Yeni Risale: Demokratik Seçimlere Katılmanın Hükmü

Demokratik Seçimlerin Hükmü
Te'lif: Şeyh Mukbil b. Hadi el-Vadi'î ve Şeyh Yahya b. Ali el-Hacuri'nin Öğrencilerinden:
Abdulhamid b. Yahya b. Zeyd el-Hacuri hafazahullah
Tercüme: Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukabâdî

Kitabı okumak için buraya tıklayınız. İndirmek için sağ tıklayıp "hedefi farklı kaydet" seçiniz.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)