Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

4 Nisan 2020 Cumartesi

Can Korkusu Sebebiyle Cemaatle Namaz İptal Edilebilir mi?


Cemaatle namaz pekiştirilmiş bir farzı kifayedir. Öyle ki savaş halinde bile cemaatle namazın terkine ruhsat verilmemiş, bu yüzden korku namazı meşru kılınmıştır. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kâfirlerin size kötülük yapmasından korkarsanız namazı kısaltmanızda üzerinize bir günah yoktur. Muhakkak ki kâfirler sizin için apaçık düşmandır. Sen de aralarında bulunup onlara namaz kıldırırken onlardan bir kısmı seninle beraber dursun ve silahlarını da alsınlar. Secde ettikleri zaman arkanızda bulunsunlar. Namaz kılmamış olan diğer grup gelip seninle beraber namaz kılsınlar. Hazırlıklı olsun ve silahlarını alsınlar. Kâfirler istediler ki silahlarınız ile eşyalarınızdan gafil olasınız da ansızın bir baskınla üzerinize gelsinler. Eğer yağmurdan dolayı size bir zorluk varsa veya hasta olmuşsanız silahlarınızı bırakmanızda sizin için bir günah yoktur. Yine de hazırlıklı bulunun. Muhakkak ki Allah kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.” (Nisa 101-102)

Libya’nın azledilen müftüsü Es-Sadık el-Giryanî şöyle demişti: “Herkesin kendisine korona virüsü isabet etmesinden korkarak cemaatle namazdan geri kalması gerekmez. Azimete tutunmak isteyenlerin cemaatle namaz kılmak için mescide gitme hakkı vardır. Böylece İslam’ın şiarları ve farzları ülke dahilinde devam etmiş olur. Bu tamamen iptal edilemez. Mescidlerin kapatılılp insanların engellenmesi caiz değildir. Müslümanların tarihinde insanların tamamının korku içinde oldukları yıllarda ne veba salgınlarında ne de savaşlarda bir ülkede mescidlerin genel olarak tamamen kapatılması, insanların namazdan engellenmesi sabit olmamıştır. Cemaatle namaza gelmeme ruhsatı, halka mescidler kapatılmadan, ancak kendi nefsi hakkında korkan kimse için söz konusudur. İslam’ın farzlarından bir farz olan cemaatle namazı genel kapsamlı bir şekilde terk etmek, Allah’ın hiç kimseye ruhsat vermediği bir durumdur. İki hedef olan; hastalığın bulaşması korkusuyla kalabalığı önlemek ve farzların ikamesini devam ettirmek için imam tek başına mescidde namazı kılar, o zaman tek başına cemaat olur. Cuma namazında da arkasında bir iki kişi cemaat olursa farzı eda etmiş olurlar. İnsanlar da bu şekilde hem salgın korkusundan hem de İslam şiarlarını iptal etmekten korunmuş olurlar.”

Bu fetvada itiraz götüren kısmı, "imamın tek başına cemaat olması" ifadesidir. Naslarda sabit olduğu üzere namazın cemaatle eda edilmiş olması için en az iki kişi olmak gerekir. 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)