Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

20 Nisan 2020 Pazartesi

Lock Step Senaryosu


DAHA BÜYÜK BİR PLANIN PARÇASI MI?
Dünya çapında büyük korku yaratan koronavirüs hakkında her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Birçok bilim insanı koronavirüse yalnızca bir sağlık sorunu olarak bakarken, birçok siyasetçi ve gazeteci ise virüsün yalnızca bir sağlık sorunu olmadığını, daha büyük bir siyasi operasyonun parçası olduğunu savunuyor.

ROCKEFELLER RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAY
Dünyayı siyasi ve ekonomik olarak kontrol ettiği öne sürülen ailelerden olan Rockefeller Ailesinin sahibi olduğu vakfın, Mayıs 2010'da yayınladıkları raporda virüs hakkındaki şüpheleri artıracak önemli ayrıntılar var.

Raporda dört önemli senaryo oluşturuyor:

1.     Clever Together,

2.     Hack Attack,
3.     Smart Scramble
4.     Lock Step


4 senaryodan biri olan "Lock Step" senaryosuna göre, dünyaya salgın bir hastalık bulaşıyor ve 7 ayda 8 milyon insan ölüyor. Senaryoya göre virüs Güneydoğu Asya'da yayılıyor, uçuşlar durduruluyor, uluslararası ticaret duruyor, turizm zayıflıyor, dükkanlar ve ofisler boş kalıyor. Rapordaki senaryonun bugün adeta birebir yaşanıyor olması, komplo teorilerini güçlendirir nitelikte.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)