Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

11 Şubat 2016 Perşembe

Bid'atçilerden Heryerde Ayrışmak Gereği - Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbil b. Hâdî el-Vadiî rahimehullah'a bid'at ehlinin arkasında bayram namazı kılmak hakkında sorulunca şöyle demiştir:
"Öğütlediğimiz şey ayrışmaktır. Sufiliğini yayan bir sufinin arkasında nasıl namaz kılacaksınız? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Kim bir münker görürse eliyle değiştirsin, buna gücü yetmezse diliyle, buna da gücü yetmezse kalbiyle. Bu da imanın en zayıfıdır" buyurmuştur. Fitnelerden selamette olmak, bid'atçilerden uzaklaşmakla, faydalı ilme yönelmekle ve Allah'a davet etmekle mümkündür. Allah size bereket versin, gereken budur.
Onlara gelince; ya sünnet ehli arasında desiseler kuran İhvanu'l-Muslimin'cilerdir ya hizipçilerin tuzaklarını bilmeyen sünnet ehlidirler.
Biz bütün sünnet ehline bayram namazlarında, cum'a namazında ve diğer namazlarda mescidde ve başka yerlerde ayrışmalarını öğütleriz. Bu ayrışma zorunludur. Bundan sonra inşaallahu teala, namaz kılanlar insanlara fayda veren ve hikmet sahibi hatib olarak sizi tercih edecektir. Allah'ın izniyle namaz kılanlar sizin yanınızda namaz kılacaklar ve o sufiyi terk edeceklerdir.
Ben sünnet ehlinden bazı kardeşlerimizi Allah'a şikayet ediyorum. sünneti ve hayrı seven fakat böyle söylemeyenleri! Siz onları bırakın ne söylerlerse söylesinler, Allah Teala şöyle buyuruyor: "Şayet onlar aranızda (cihada) çıksalar ancak sizi bozarlar ve fitne çıkarmak için aranıza sokulurlar." (Tevbe 47)
Biz bid'atçilerden ve kalbi hastalıklı olanlardan uzaklaşır, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini uygularız.
Allah Teâlâ Kerim Kitab'ında şöyle buyurur: "Sabah akşam O'nun veçhini dileyerek rablerine dua edenlerle beraber nefsini sabrettir. Dünya hayatının süsünü dileyenlere gözünü dikme ve kalbini zikrimizden gafil kıldığımız, hevasına tabi olan ve işi aşırılık olan kimseye itaat etme." (Kehf 28)
Bid'atçilerin sözlerine aldırmayız. Onlar, sen de onlar gibi bir bid'atçi olmadıkça asla senden razı olmazlar. Bizler ilk duruma bağlıyız, bid'atlerden ayrıldığımız gibi bid'atçilerden de ayrılırız. Allah'tan yardım isteriz."
(Beytu'l-Fakih'ten sorulan adlı kaset)
 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)