Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Şubat 2016 Salı

Tahiyyetu'l-Mescid Namazını Terk Edene Karşı Çıkılır mı?


Ebu Muslim el-Hacurî kardeşimiz Şeyh Mukbil rahimehullah’a: “Tahiyyetu’l-Mescid namazını vacip görmeyenin bu namazı terk etmesine karşı çıkılır mı?” diye sordu.

Cevap: “Cumhurun görüşü onun vacip olmadığıdır. Ona karşı çıkılmaz. Fakat ilim talebesi ise ona nasihat edilir.”

Keşfu’l-Lisam s.90

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)