Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Şubat 2016 Salı

Kitaplar Ebu Hanife'nin Görüşleriyle Kirletilmemeli - Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbil rahimehullah şöyle dedi: “Fakirlikle beraber ilim ne güzeldir? Öne çıkan alimlerin geneli fakirler idi. Ebu Hanifeye bakın! O zengin idi. Yanında elli hadis vardı, çoğunu da karıştırmıştı. Benim görüşüm o ki, kitaplar Ebu Hanife ve Zeydiyye’nin görüşleri ile kirletilmemelidir. Diğer üç imamın sözleri ile ist’inas edilebilir.”
Nakleden: Abdulhamid el-Hacuri Ref'ul-Lisam (s.96)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)