Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi3 Şubat 2016 Çarşamba

Demokrasiyle Amel Eden Zalim Yöneticileri Savunanlar - Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbil rahimehullah şöyle dedi:

“Ahmed (3/321) Cabir b. Abdillah radiyallahu anhuma’dan rivayet ediyor: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ka’b b. Ucre’ye şöyle buyurdu: “Seni sefihlerin yöneticiliğinden Allah’a sığındırırım!” Ka’b radiyallahu anh dedi ki:

“Sefihlerin yöneticiliği nedir?” Şöyle buyurdu:

Benden sonra yolumu takip etmeyen ve sünnetimi sünnet edinmeyen yöneticiler olur. Onların yalanlarını tasdik eden ve zulümlerinde onlara yardımcı olanlar, işte onlar var ya, benden değillerdir, ben de onlardan değilim. Havzıma onlar gelemz. Kim de onların yalanlarını tasdiklemez ve zulümlerinde yardım etmezse işte onlar bendendir, ben de onlardanım. Onlar havzıma gelebilirler. Ey Ka’b b. Ucra! Oruç bir kalkandır, sadaka hataları söndürür. Namaz yakınlıktır. (Veya burhandır dedi) Ey Ka’b b. Ucra! Muhakkak ki haramdan beslenen et cennete giremez. Ona layık olan cehennemdir. Ey Ka’b b. Ucra! İnsanlar sabah çıkar, nefsini satın alır ve azad eder, kimi de nefsini satar ve  onu telef eder.”

Şeyh Mukbil rahimehullah dedi ki: “Burada durumu bu özelliklere uyan yöneticilerden sakındırma vardır. Bazı kimseler demokratların amelesi olan zalim yöneticileri savunma hususunda kendilerini kandırıyorlar!”

Keşfu’l-Lisam (s.332)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)