Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

3 Şubat 2016 Çarşamba

Derneklerin ve Seçimlere Katılmanın Hükmü - Şeyh Mukbil


Soru: “Dernekler hakkında görüşünüz nedir? Özellikle Hikmet derneği hakkında. Bu dernekler için mal toplamanın hükmü nedir?”

Şeyh Mukbil rahimehullah’ın cevabı: “Derneklerin olmaması, olmasından iyidir. Dernek Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmayan muhdes (sonradan çıkma) bir şeydir. Dernekler çeşitlidir. Bazısı hayır derneğidir, onda seçim ve oylama yoktur, bankaya para yatırma söz konusu değildir. Kimisi kirlidir. Onda seçimlere katılma ve oylama vardır. Nitekim seçimlerin taguti olduğu hakkında konuştuk. “Hiç mü’min fasık gibi olur mu? Bunlar eşit değildirler.” (Secde 18) Onlara ne oluyor da bilmiyorlar! Yine: “Sakınanları facirler gibi kılar mıyız hiç?” (Sad 28)

İşte sarhoşlar, erkekler, kadınlar ve seçkinler onların katında eşittir. “Erkek, kadın gibi değildir.” (Al-i İmran 36) Onlar ise eşit sayarlar.

Seçimler, müslümanların Amerika ve diğer düşmanları tarafından şart koşulmaktadır. Yine millet meclisine vekil seçimleri de tagutidir. “Cahiliyye hükmünü mü istiyorlar! Yakin sahibi bir kavim için, hükmü Allah’ın hükmünden daha güzel olan kim vardır?” (Maide 50) Demokrasiye davet eden kişi onun hükmünü bilmesine rağmen benimsiyor ve itikad ediyorsa o bir kafirdir. Çünkü o, Allah’ın kitabı ve rasulünün sünneti yerine küfrî kanunların helal sayılmasına davet etmektedir.

Eğer: “Falan şeyh buna cevaz verdi” dersen, biz taklit etmeyiz! Sünnet ehli alimlerin değerini takdir ederiz fakat onları taklit etmez, onları seçimler konusunda ve millet meclisinin teşride bulunması hususunda hatalı görürüz.

Hatanın sebebi: alimlere meselenin karışık gösterilmesidir. Şeyh maslahatı mürsele için veya iki zarardan hafif olanını irtikab için seçimlere katılmaya fetva verir:

Burada vela ve bera vardır.

Herhangi bir konuda hükümete muhalefet edemezler. Derneklere gelmeden önce onlar ilmi ve öğretimi bırakırlar.”

Keşfu’l-Lisam s.308-309

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)