Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Şubat 2016 Salı

Cuma Günü İlk Ezanın Hükmü - Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbil rahimehullah şöyle demiştir: “Cuma günü ilk ezan bid’attir. Sonra bazı insanlar kalkıp Harameyn’de namaz kılıyorlar. Nitekim buna Abdullah b. Ömer radiyallahu anhuma: “bid’at” dediği için bid’at dediğimizde karşı çıkıyorlar. Biz bunun bid’at olduğunu söylüyoruz. Lakin bunu cahilliğinden dolayı veya içtihadından dolayı yapıyorsa ona bid’atçi demeyiz. Nitekim Abdullah b. Ömer radiyallahu anhuma, Osman radiyallahu anhuma’ya bid’atçi dememiştir.

Eğer tebliğ edilip de kabul etmezse o kişinin bid’atçi olduğuna hükmetmekte sakınca yoktur.”

Keşfu’l-Lisam (s.232)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)