Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Şubat 2016 Salı

Hayızlı ve Cünübün Mescide Girmesi - Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbil rahimehullah (18.031420 tarihinde) şöyle dedi: “Cünüp kimsenin mescide girmesini yasaklayan sahih bir delil yoktur. Lakin Abdullah b. Ömer radiyallahu anhuma’dan gelen hadiste şöyle demiştir: “Ben mescidde uyurdum” (Buhârî 1121, Muslim 2479)

Ama: “Mescidi ne cünübe ne hayızlıya helal kılarım” hadisi zayıftır. (Bunu Ebû Dâvûd (232) rivayet etmiştir. İlleti; Cisre bt. Decace’dir. Buhârî: “Onun acaip rivayetleri var” demiştir. Ahmed, Buhârî ve Beyhaki hadisin zayıf olduğunu söylemişlerdir.”

Kadının birisinin Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in mescidinde bir çadırı vardı ve o çadırında uyurdu. (Buhari (439) Aişe radiyallahu anha'dan rivayet etmiştir.)

Ebu Hureyre radiyallahu anh dedi ki: “Namaz için kamet okundu, saflar düzeltildi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza çıktı geldi. Namazgâhına durunca cünüp olduğunu hatırladı ve bize: “Yerinizde kalın” dedi. Sonra gusledip geldi. Başından su damlıyordu. Tekbir aldı ve biz de onunla namazı kıldık.” Buhârî (275) ve Muslim (605) rivayet etmişlerdir.

Ref’ul-Lisam (s.160)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)