Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Şubat 2016 Salı

Put Sayılan Haç Nasıl Olmalı? Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbil rahimehullah dedi ki: “Haç (Salîb) sayılması için üzerinde asılmış şahıs şekli bulunmalıdır.”

Nakleden: Abdulhamid el-Hacurî Ref’ul-Lisam (s.45)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)